Lietošanas noteikumi.

Šie lietošanas noteikumi, turpmāk – Noteikumi, jāievēro visiem, kas vēlas piekļūt SIA WOOD INDUSTRIES, reģ.Nr.40103253281, turpmāk - Pārdevējs un/vai Īpašnieks vietnei www.natural-farben.lv, turpmāk – Vietne, un lietot to. Lai lietotu šo Vietni, Jums jāievēro tālāk aprakstītie noteikumi. Ja Jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem, Jums nav tiesību lietot šo Vietni.

SIA WOOD INDUSTRIES patur tiesības jebkurā laikā mainīt šīs Vietnes lietošanas tiesības, tās saturu un tajā norādītos pakalpojumus. SIA WOOD INDUSTRIES patur tiesības veikt visas iepriekš norādītās izmaiņas, un Jums ir pienākums regulāri pārbaudīt šos Noteikumus. Ja Jūs turpināt apmeklēt Vietni pēc jebkādu minēto izmaiņu ieviešanas, tiek pieņemts, ka Jūs tādējādi esat akceptējis pārskatītos Noteikumus.

Neatļauta lietošana. Jums nav tiesību mainīt, pārsūtīt vai pārdot jebkādu informāciju un/vai datus, un/vai lietojumprogrammas vai pakalpojumus, kas iegūti Vietnē, nedz arī piešķirt to lietošanas tiesības trešajām pusēm. Jums nav tiesību lietot Vietnē sniegtos pakalpojumus nepieņemamā, aizvainojošā vai pretlikumīgā veidā, piemēram, sūtot nevēlamu e-pastu, ķēdes ziņojumus vai citus līdzīga rakstura izplatīšanas materiālus, kā arī izplatīt surogātpastu trešajām pusēm, izmantot viltus identitāti vai viltus e-pasta adreses, vai jebkurā citā veidā sniegt maldinošu informāciju par savu identitāti vai ziņu avotiem. Jūs nedrīkstat izmantot Vietni, lai nomelnotu SIA WOOD INDUSTRIES un/vai Vietni, un/vai partnerus.

Piekļuve vietnes saturam. SIA WOOD INDUSTRIES patur tiesības ierobežot piekļuvi sniegtajiem pakalpojumiem vai ieviest tehniskas un cita veida izmaiņas Vietnes darbības režīmos. SIA WOOD INDUSTRIES saglabā tiesības, bet ne pienākumu kontrolēt visus Vietnē ievietotos materiālus un komentēt, pārsūtīt vai dzēst jebkuru materiālu, kas tiek uzskatīts par aizvainojošu vai nelikumīgu, vai jebkurā citā veidā neatbilstošu Noteikumu prasībām.

Intelektuālā īpašuma tiesības. Šajā Vietnē tiek ievēroti un to aizsargā intelektuālā īpašuma tiesību normatīvie akti, starptautiskās intelektuālā īpašuma tiesību konvencijas un līgumi. Jums nav piešķirta ne domājama, nedz cita veida atļauja vai tiesības izmantot kādu Vietnes preču zīmi, dizainparaugu vai citu ar autortiesībām vai citām tiesībām aizsargātu elementu, kā arī trešajām pusēm piederošus šajā Vietnē esošus līdzīga veida elementus. SIA WOOD INDUSTRIES pieder tiesības uz preču zīmēm, rūpnieciskā dizaina tiesībām, dizainparaugiem, tostarp autortiesībām, uz produktiem un pakalpojumiem, kas pieejami Vietnē.

Saistību atruna. Vietne tiek piedāvāta esošajā stāvoklī un bez jebkāda veida garantijām, turklāt SIA WOOD INDUSTRIES nav atbildīga par Vietnes pieejamības traucējumiem vai pārtraukšanu. Izmantojot bezmaksas Vietnes pakalpojumus, Jūs nevarat ierosināt prasību pret SIA WOOD INDUSTRIES saistībā ar Vietnes kvalitātes standartiem vai tās piemērotību noteiktam mērķim, vai Vietnes pakalpojumu vai lietojumprogrammu kļūdainu nostrādi vai lietošanas pārtraukšanu. SIA WOOD INDUSTRIES neuzņemas nekādu atbildību par tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, izdevumiem vai peļņas zaudējumu, kas saistīti ar iespēju lietot Vietni vai reālu tās lietošanu.

Vietne var saturēt saites uz citām vietnēm, ko uztur trešās personas. SIA WOOD INDUSTRIES neveic aktīvu šādu vietņu satura kontroli un neuzņemas atbildību par tajās piedāvātās informācijas vai preču apraksta precizitāti un saturu, kā arī šādu saišu funkcionalitāti. Uzspiežot uz Vietnē ievietotajiem reklāmas materiāliem, Jūs varat pāriet uz trešo pušu uzturētajām vietnēm. SIA WOOD INDUSTRIES nav atbildīga par trešās puses pakalpojumu sniedzēju darbību. Katrs pakalpojumu sniedzējs atbild par savām darbībām, informāciju u.c.

SIA WOOD INDUSTRIES, reģ.Nr.40103253281 Vietnē piedāvāto preču iegādes nosacījumi:

-SIA WOOD INDUSTRIES Vietnē piedāvāto preču pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, šādā gadījumā, pircējam veicot pasūtījumu, starp pircēju un pārdevēju tiek slēgts Distances līgums.

-Vietnē visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21%. Piedāvātās cenas ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.

-Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties izmantojot bankas pārskaitījumu, vai tiešsaistes maksājumu, ja tāds piedāvāts. Izmantojot bankas pārskaitījumu, rēķins tiks nosūtīts uz Jūsu e-pastu.

-Veicot pasūtījumu, ir nepieciešams norādīt e-pasta adresi, lai klientam varētu atsūtīt rēķinu-pavadzīmi u.c. nepieciešamos dokumentus.

-Pasūtot preci piedāvājam izvēlēties vienu no preces saņemšanas veidiem: bezmaksas – pasūtītā prece tiek saņemta SIA WOOD INDUSTRIES veikalā  (Bruņinieku 104-1/15, Rīga, LV-1009 ), par maksu, izvēloties piegādes kurjeru, kas norādīts Vietnē. Preces piegādes laiks tiek saskaņots pasūtījuma noformēšanas laikā.

-Pasūtīto preci, ja izvēlēts saņemt SIA WOOD INDUSTRIES adresē, ir jāizņem divu līdz trīs darba dienu laikā no brīža, kad saņemts paziņojums, ka pasūtījums gatavs saņemšanai.

-Ja pārdomājāt un nolēmāt atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr. 255) nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. Šajā gadījumā patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu, t.sk. oriģinālo iepakojumu. Atgriestās preces nedrīkst būt izmantotas. SIA WOOD INDUSTRIES saglabā tiesības atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta un/vai nav oriģinālā iepakojumā, un/vai ir lietota. Atteikuma gadījumā lūdzam aizpildīt Atteikuma veidlapu un sazināties ar mums pa e-pastu.

-SIA WOOD INDUSTRIES ir pienākums ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad atgriesta un pieņemta prece, atmaksāt Jums samaksāto naudu.

-Augstāk norādītie atteikuma noteikumi nav attiecināmi uz pircēju kā juridisku personu.

-SIA WOOD INDUSTRIES patur tiesības vienpusēji atcelt pasūtījumu, ja nav iespējams pārdot preci: (i) prece ir izpārdota un to vairs nevar pasūtīt no ražotāja; (ii) sistēmas kļūdas dēļ precei ir norādīta nepareiza cena; (iii) citas tehniskas kļūdas. Šajā gadījumā pircējs tiek informēts par pasūtījuma atcelšanu e-pastā. Gadījumā, ja pircējs ir veicis apmaksu, nauda tiks atmaksāta 14 kalendāro dienu laikā.

-SIA WOOD INDUSTRIES ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem Vietnē piemērot dažāda veida akcijas, izmantot akcijas kodus, izplatīt informāciju sociālajos tīklus u.c.

-Preču kvalitātes garantija, termiņš. SIA WOOD INDUSTRIES neuzņemas atbildību par to, ka Vietnē pārdotās  preces pēc krāsas, formas, izmēra, vai citiem parametriem var neatbilst preču reālajai krāsai, formai, izmēram, vai citiem parametriem klienta izmantotā datorekrāna vai telefona ekrāna īpašību vai citu tehnisku iemeslu dēļ, kuri nav atkarīgi no Vietnes vai tā īpašnieka. Vietnē pieejami preču vai citi attēli ir tikai informatīvi un domāti ieskatam. Ievērojot minēto, lūdzam rūpīgi iepazīties ar preču aprakstu veidnēm, kas pievienotas pie katras preces.

-Lietojot Vietni www.natural-farben.lv , Jūs piekrītat, ka Vietne vai jebkura trešā persona, kas darbojas Vietnes vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

1.tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;

2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;

3. apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus, IP adreses un citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmas administrēšana, kā arī tās uzlabošanas nolūkos.

4.Visi materiāli, kas tiek nosūtīti un/vai ievadīti Vietnē, kļūst par SIA WOOD INDUSTRIES īpašumu, kurus Vietnes īpašnieks ir tiesīgs izmantot savos nolūkos, izņemot fizisku personu datus.

Datu drošība.

Vietnes klientu datu aizsardzība ir nodrošināta atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīviem. Informācija, kas iegūta par klientiem izmantojot Vietni, tiek apstrādāta atbilstoši datu ieguves mērķim. Iegūtā informācija tiek izmantota, lai varētu sniegt klientam nepieciešamo informāciju, kā arī lai mēs varētu nodrošināt tādu pakalpojumu sniegšanu kā piegāde, pircēja identificēšana u.c.

Visas tiesības rezervētas. Jebkura Vietnes informācijas pārpublicēšana, kaut daļēja, nav atļauta bes mūsu rakstiskas piekrišanas.

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.